Utbildningar

Vi är experter på vårdutbildningar. Området är stort - berätta vad ni har för behov.

Vi skräddarsyr olika lösningar - alltid med relevant kunskap. 


Mikrobiologi 

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Immunologi

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Vårdhygien

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Anatomi

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Akut insjuknande

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Hjärt-LungRäddning

Ambulanssjuksköterskor utbildar i Hjärt-Lungräddning. 

Vi arbetar regelbundet i ambulans och har aktuella kunskaper. 

Farmakologi

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå