MER INFO om YH-ANSÖKAN

Behöver ni hjälp med ansökan, utveckling av utbildning eller undervisning?

Vi på Säröhälsan AB arbetar med:

1. Kartläggning

Vi hjälper er med förarbetet inför ansökan att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Inför ansökan att bedriva yrkeshögskoleutbildning utförs en utförlig nationell, regional och lokal kartläggning för att fastställa behov av utbildningen i syfte att bygga upp nätverk för att visa på en stark arbetslivsanknytning och att den utformas i nära samarbete med representanter för arbetslivet.

2. Ansökan

Vi fyller i ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning baserade på riktlinjer från MYh, aktuell kartläggning för att styrka utbildningens behov och era önskemål som utbildningsanordnare.

Vi arbetar med utformning av ansökan att bedriva yrkeshögskoleutbildning tillsammans med utveckling och dokumentation av tillhörande utbildningsplan. Vi lägger stor vikt på att se till att utbildningen uppfyller de krav och syften som gäller för yrkeshögskolan som de är formulerade i lag och förordning, och bedrivs i enlighet med den utbildningsplan som gäller för varje utbildning.

3. Utveckling och utformning av utbildning

Vi hjälper er i både förstadiet, i ansökningsstadiet och vid beviljad utbildning.

Vi arbetar med utveckling och utformning av utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildningen så att den passar efterfrågade kompetensbehov och som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll och omfattning. Vi arbetar även med utveckling och förbättringsarbete gällande redan beviljade utbildningar och kurser.

4.  Undervisning

Vi har tillgång till utbildade pedagoger med bred erfarenhet inom vård och omsorg. Vi erbjuder distans- och flexibel undervisning men även till viss del klassrumsundervisning och föreläsningar.

Caroline Key
caroline@sarohalsan.se
Telefon: 0729-225985