MER INFO om att DRIVA

Vi kan ta ansvar för kurser eller hela utbildningar. Idag gör vi detta främst inom Yrkeshögskolan men vi kan driva utbildningar även på andra nivåer.

Exempel på uppdrag är en enskild kurs inom Yrkeshögskolan. Kursen bedrivs på distans över kundens lärplattform. Vi ansvarar för och lägger ut material som föreläsningar, litteraturlistor samt olika uppgifter som eleverna skall utföra. Allt utifrån kursens mål.

Vi utformar kursplanen som vi sedan arbetar utifrån. Vi genomför en introduktion på plats med eleverna där vi går igenom kursen. Vi bedömer och betygsätter uppgifter och examinationer samt handleder eleverna. Allt utifrån kundens uppsatta mål.